Adres -

ul. Joachima Lelewela 15/13
53-505 Wrocław

Telefon -

+48 501 657 223
+48 604 293 985

O nas

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych
i klientów indywidualnych, zarówno na terenie Wrocławia, jak i pozostałej części kraju.

Naszym celem jest wykonywanie obsługi prawnej w sposób efektywny i twórczy, odpowiadający potrzebom naszych klientów, w kontaktach z którymi stawiamy na bezpośrednią i szczerą komunikację. Fundament działalności kancelarii tworzą specjalistyczna wiedza, profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie.

Jesteśmy kancelarią doświadczoną i skuteczną procesowo, jak również w pełni wykorzystującą potencjał negocjacji. Naszych klientów reprezentujemy we wszelkich rodzajach postępowań sądowych i administracyjnych.

Specjalizujemy się w sprawach gospodarczych i obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz w sporach odszkodowawczych, w których występujemy po stronie poszkodowanych w najtrudniejszych i najpoważniejszych sprawach.

Grzegorz Ilków - adwokat
Grzegorz Ilków

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie prawnicze zdobywał podczas pracy w wiodących wrocławskich kancelariach.

Samodzielną praktykę zawodową skoncentrował w obszarze prawa cywilnego oraz na obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności z branży budowlanej i transportowej. Wobec osób fizycznych z powodzeniem świadczy usługi prawne w zakresie spraw karnych, rodzinnych i spadkowych.

Jest doświadczonym i uznanym specjalistą w dziedzinie sporów odszkodowawczych i ubezpieczeniowych, w których reprezentuje klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców w postępowaniach cywilnych i karnych.

Daniel Szalbot - doradca prawny
Daniel Szalbot

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w dużych kancelariach wrocławskich oraz w trakcie obsługi wiodących na rynku międzynarodowym przedsiębiorstw z branży budowlanej, motoryzacyjnej oraz kriogenicznej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestycji budowlanych oraz w prowadzeniu sporów odszkodowawczych i ubezpieczeniowych, w których reprezentuje zarówno osoby poszkodowane, jak i podmioty gospodarcze.

Jest również cenionym specjalistą z zakresu prawa rodzinnego.

Co robimy

 • Przesiębiorcy
 • Osoby fizyczne
 • Odszkodowania
 • Kredyty frankowe
 • Windykacja
Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, w tym reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz świadczoną w różnorodnych formach pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych pojawiających się w toku bieżącej działalności gospodarczej.
Stała obsługa prawna

Stałą obsługę prawną kancelaria prowadzi w oparciu o umowy zlecenia, oferując elastyczne modele współpracy i rozliczenia w zależności od potrzeb przedsiębiorcy. W ramach współpracy pozostajemy w stałej dyspozycji dla klienta oraz skupiamy się na zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego i świadczeniu pomocy prawnej w sposób kompleksowy i ciągły. Do typowych usług należy obsługa prawna spółek handlowych, szeroko pojęte doradztwo prawne, sporządzanie oraz weryfikacja umów i aktów prawnych, jak również reprezentacja we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną działalnością.


Warianty umowy
 1. Ryczałt kwotowy
 2. Ryczałt godzinowy
 3. System mieszany
Doraźna pomoc prawna

Bez względu na to, czy z klientem łączą nas trwałe relacje, czy też po raz pierwszy zostaliśmy obdarzeni zaufaniem, zmierzamy do zidentyfikowania jego aktualnych potrzeb i doboru trafnego rozwiązania. Stąd też, w przypadku spraw zlecanych nam doraźnie, proponujemy szeroki wachlarz działań – od konsultacji i negocjacji po uczestnictwo w sporze sądowym – oraz zastosowanie dogodnego sposobu rozliczenia usług. Jesteśmy przy tym zawsze otwarci na spotkanie, rzeczową rozmowę i wstępną analizę przedstawianych zagadnień, która pomoże obrać dalszy kierunek i zawiązać współpracę.


Metody rozliczenia
 1. Wynagrodzenie jednorazowe
 2. Wynagrodzenie ratalne
 3. Wynagrodzenie kwotowe z premią od sukcesu
Udzielanie pomocy prawnej osobom fizycznym jest szczególnie istotnym polem naszej działalności, bowiem często dotyka sfery życia osobistego i rodzinnego, prywatnego majątku oraz jego przyszłości. Oferując kompletny zakres usług w tej dziedzinie, stawiamy przede wszystkim na precyzyjne diagnozowanie trudności natury prawnej.
Darmowa weryfikacja sprawy

W pierwszej kolejności weryfikujemy nieodpłatnie przedstawiane nam zagadnienia, co odbywa się podczas osobistego spotkania w kancelarii albo w drodze konsultacji telefonicznej lub korespondencji elektronicznej. Celem tych czynności jest określenie drogi do najbardziej adekwatnego w danej sytuacji rozwiązania problemu.

Następnie, w oparciu o posiadane informacje, proponujemy warunki finansowe prowadzenia sprawy, według omówionego i ustalonego scenariusza.

W trakcie współpracy wyjaśniamy kwestie prawne związane ze sprawą i w tym celu pozostajemy do dyspozycji naszych klientów.


Zakres usług

Typowe usługi prawne dla klientów indywidualnych obejmują:

 1. prowadzenie spraw rodzinnych i spadkowych
 2. obronę albo reprezentację w sprawach karnych, karnoskarbowych i w sprawach o wykroczenia
 3. zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracyjnymi
 4. weryfikację i opiniowanie umów (np. deweloperskich, kredytowych, najmu, sprzedaży)
 5. ochronę praw konsumenta
 6. prowadzenie spraw pracowniczych i przeciwko ZUS i KRUS
 7. sporządzanie pism do dłużników albo wierzycieli

Dochodzenie świadczeń odszkodowawczych z wszelkich tytułów prawnych na rzecz osób fizycznych i firm stanowi jeden z filarów działalności kancelarii. Dzięki wieloletniej praktyce jako reprezentanci osób poszkodowanych nabyliśmy wiedzę i zdolności praktyczne niezbędne do walki o najwyższe kwoty odszkodowań na drodze polubownej oraz sądowej. Z racji naszych kompetencji, osiągnięć i zaangażowania dla poszkodowanych, jesteśmy kancelarią docenianą przez sądy oraz ubezpieczycieli, co odzwierciedla się w faktycznie uzyskiwanych kwotach świadczeń.
Etap polubowny

Oferta kancelarii na etapie polubownym obejmuje prowadzenie spraw w postępowaniu likwidacyjnym przed zakładami ubezpieczeń oraz w trybie przedsądowym, przeciwko podmiotom bezpośrednio zobowiązanym do naprawienia szkody, takim jak placówki medyczne, pracodawcy, czy też sprawcy szkód.

W celu wyczerpania możliwości prawnych i skorzystania z pełnej palety roszczeń, naszych klientów instruujemy o potrzebie zgromadzenia stosownych dokumentów szkodowych oraz na bieżąco informujemy o podejmowanych działaniach i postępach w sprawie.

W razie potrzeby korzystamy z pomocy doświadczonych rzeczoznawców, tłumaczy oraz innych specjalistów.

Ugody kończące postępowanie likwidacyjne zawieramy wyłącznie po skrupulatnej analizie ich treści i warunków oraz konsultacji z klientem.


Etap sądowy

W przypadku potrzeby wystąpienia na drogę sądową o zapłatę odszkodowania w najwyższej możliwej wysokości, naszym klientom zapewniamy profesjonalną obsługę procesową na terenie całego kraju.

Decyzje o kontynuowaniu sprawy w trybie sądowym, obecnie najczęściej konieczną, z racji praktyki zaniżania świadczeń przez ubezpieczycieli, pozostawiamy klientom. Uprzednio udzielamy pełnej informacji o szansach powodzenia, przewidywanych kosztach i czasie trwania postępowania. W uzasadnionych sytuacjach występujemy o zwolnienie z kosztów sądowych imieniem osoby poszkodowanej.

W trakcie procesu nasi klienci są wyczerpująco informowani o kolejnych czynnościach sądowych, stanowisku zajmowanym przez przeciwnika, treści pism procesowych, opinii biegłych sądowych oraz orzeczeń zapadających w sprawie.


Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz kredytobiorców poszkodowanych w wyniku nierzetelnych praktyk bankowych w ramach umów kredytowych denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego. Pomagamy zrozumieć, na czym w rzeczywistości polega dodatkowe, ogromne obciążenie majątkowe w wyniku nierzetelnych działań kredytodawców, często niedostrzegalne przez pryzmat wysokości miesięcznej raty. Występujemy w sprawach frankowiczów przeciwko licznym bankom, znamy ich produkty i poglądy orzecznictwa z praktyki. Walczymy jako kancelaria w sądach, nie teoretyzujemy w internecie.
Przygotowanie sprawy

Prowadzenie sprawy przeciwko bankowi wymaga zgromadzenia szeregu dokumentów kredytowych oraz zaświadczeń bankowych, a następnie ich analizy i wyliczeń. Koniecznym jest przy tym dokładne zrozumienie, jakie są możliwe skutki sporu z bankiem, które zależą od obranego scenariusza i przyjętej dla jego realizacji argumentacji prawnej.

Aby jak najsolidniej przygotować się do sporu z bankiem, służymy klientom doradztwem oraz udostępniamy stosowne druki, niezbędne dla uzyskania potrzebnych dokumentów. Nie narzucamy swoich wizji poszkodowanym kredytobiorcom, lecz wsłuchujemy się w ich głos i rozpatrując sytuację faktyczną oraz prawną pomagamy wybrać najdogodniejsze rozwiązanie.


Proces przeciwko bankowi

Proces przeciwko bankowi, zmierzający albo do stwierdzenia całkowitej nieważności umowy kredytowej albo do wyłączenia z jej treści niedozwolonych postanowień, obsługujemy aż do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, przy wykorzystaniu wszelkich możliwości odwoławczych.

W toku procesu korzystamy na bieżąco z ujednolicającego się orzecznictwa krajowego oraz europejskiego, które w co raz bardziej wyrazisty i jednoznaczny sposób chroni poszkodowanych kredytobiorców. Z naszymi klientami pozostajemy w bieżącym kontakcie i zapewniamy im przejrzyste informacje przez cały okres batalii z bankiem.


Kancelaria podejmuje się windykacji należności na rzecz przedsiębiorców oraz osób fizycznych na drodze polubownej oraz sądowej. Stosownie do tytułu prawnego oraz stanu majątkowego dłużnika, wraz z klientem dobieramy właściwą metodę postępowania.
Dochodzenie należności

W razie bezskuteczności wezwania do zapłaty wierzytelności potwierdzone prawomocnymi orzeczeniami sądowymi kierujemy do egzekucji komorniczej. Na rzecz naszych klientów działają najskuteczniejsi komornicy sądowi na Dolnym Śląsku, z którymi utrzymujemy bieżący kontakt w imieniu klienta.

W przypadku długów trudno ściągalnych, sięgamy do rozwiązań nieszablonowych, poszukując możliwości uzyskania zaspokojenia w drodze negocjacji albo mediacji, wykorzystując odpowiedzialność posiłkową reprezentantów dłużnika oraz instytucje potrącenia i skargi pauliańskiej.


Wsparcie dla dłużników

Dłużnikom oferujemy usługi procesowe, w tym możliwość wystąpienia z powództwem przeciwegzekucyjnym bądź złożenia skargi na czynności komornika, oraz sporządzanie w jego imieniu pism przedsądowych.

Ponadto proponujemy uczestnictwo w negocjacjach z wierzycielami w celu odroczenia płatności, ustalenia warunków spłaty ratalnej albo innej formy restrukturyzacji zadłużenia.

W uzasadnionych przypadkach podejmujemy kroki prawne w celu ogłoszenia upadłości dłużnika, w tym również upadłości konsumenckiej.


Kontakt

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ilków & Szalbot S.C.

 

ul. Lelewela 15/13
53-505 Wrocław

 

T – 501 657 223

E – biuro@iskancelaria.pl

Nip – 897 183 35 40

Regon – 366 289 310

 

mBank S.A. – 56 1140 2004 0000 3202 7663 5982


GRZEGORZ ILKÓW
adwokat

T – 501 657 223
E – grzegorz.ilkow@iskancelaria.pl


DANIEL SZALBOT
radca prawny

T – 604 293 985
E – daniel.szalbot@iskancelaria.pl


Przewiń stronę do góry